Kostenniveaus

Binnen het kostenniveau maken we expliciet onderscheid tussen het structurele kostenniveau en het conjuncturele kostenniveau.

Structurele kostenniveau = kostprijs
Het structurele kostenniveau omvat het prijsniveau van de productiekosten bij een onveranderde vraag. Met andere woorden, dit is het kostprijsniveau. In onderstaande grafiek is het structurele niveau weergegeven met een blauwe lijn.

Conjuncturele kostenniveau = marktprijs
Het conjuncturele kostenniveau omvat het prijsniveau die ontstaat door vraag en aanbod op de aanbestedingsmarkt. Dit geeft de marktwerking weer. Het conjuncturele niveau beweegt zich om het structurele niveau. In onderstaande grafiek is het conjuncturele niveau weergegeven met een rode lijn.

BDB Bouw(kosten)data, persoonlijk, compleet en op maat!
+31 (0) 88  426 16 00
info@bdb.nl