Opbouw en samenstelling data

De BDB Databestanden worden op basis van een consistente en uniforme methodiek vastgesteld en geactualiseerd. Dit geschiedt maandelijks voor het structurele kostenniveau en ieder kwartaal voor het conjuncturele kostenniveau. De bestanden worden dan bijgewerkt op basis van de meest actuele informatie. Hierdoor zijn de databestanden up-to-date, marktconform en breed in de markt gedragen.

Structurele kostenniveau
Het structurele kostenniveau omvat het autonome prijsniveau van de productiekosten bij een onveranderde vraag. Dit is met andere woorden het niveau van de kostprijs. De prijsontwikkelingen als gevolg van de ontwikkeling van productiviteit (innovaties), de wijziging van algemene condities, de wijzigingen in wet- en regelgeving of de veranderende marktomstandigheden (conjunctuur) worden niet meegenomen in de reguliere structurele kostenontwikkelingen. Eventuele meerkosten dienen afzonderlijk te worden berekend naast de genoemde indexcijfers.
 

Heden en verleden
Basismethodiek
Een consistente basismethodiek met behulp van onze referentiebestanden.

Bronnen
Loon:           Cao’s, wettelijke premies en toeslagen en onze loonenquête
Materiaal:   Leveranciersprijzen met standaard kortingen
Materieel:   Leveranciersprijzen met standaard kortingen

Verwachtingen
Basismethodiek
Een consistente statistische basismethodiek met behulp van wegingsfactoren, gemiddelden, extremen, spreidingen en trefzekerheid.

Bronnen
Loon:           Historische data, cao’s, wettelijke premies en toeslagen
Materiaal:   Historische data, onze monitoring van grondstofmarkten en vooraankondigingen leveranciers
Materieel:   Historische data en vooraankondigingen leveranciers

Conjuncturele kostenniveau
Het conjuncturele kostenniveau vindt plaats indien het algemene prijsniveau wordt veroorzaakt door een verschuiving van de vraag bij een onveranderd aanbod. Dit kostenniveau heeft zodoende betrekking op de aanbestedingsmarkt. Deze markt beweegt zich om het structurele kostenniveau heen.

Heden en verleden
Basismethodiek
Een consistente basismethodiek met behulp van onze referentiebestanden en onze analyses van een representatief aantal inschrijfbegrotingen

Bronnen
Loon:           Inschrijfbegrotingen
Materiaal:   Inschrijfbegrotingen
Materieel:   Inschrijfbegrotingen
Opslagen:   Inschrijfbegrotingen

Verwachtingen
Basismethodiek
Een consistente geavanceerde statistische basismethodiek met behulp van normalisatie, wegingsfactoren, gemiddelden, extremen, spreidingen, correlatie en trefzekerheid.

Bronnen
Historie:      Onze conjuncturele bouw(kosten)data en conjunctuurindicatoren (CBS/CPB/EIB)
Toekomst:  Conjunctuurindicatoren (CPB/EIB)

BDB Bouw(kosten)data, persoonlijk, compleet en op maat!
+31 (0) 88  426 16 00
info@bdb.nl