Referentiebestanden data

Voor een groot deel van de vraagstukken kunt u gebruik maken van onze generieke databestanden. Deze generieke databestanden zijn gebaseerd op referenties voor de projecttypen nieuwbouw en onderhoud. Sluit uw proces of uw project grotendeels aan op de gehanteerde uitgangspunten van de gemonitorde referenties dan voldoen deze generieke databestanden aan uw vraagstelling. Op dit moment hebben wij de volgende referenties in ons assortiment:

Wijkt uw proces of uw project sterk af van onze referentiebestanden, is een projectspecifieke oplossing aanbevelingswaardig. Deze oplossingen worden volledig afgestemd op de uitgangspunten van het onderhanden proces of project. Hierdoor voldoen deze bestanden aan de omvang en de samenstelling van het project en de daarbij behorende specifieke onderdelen (loon, materiaal en materieel) en krijgt u een optimaal beeld van het prijsniveau binnen uw proces of uw project.

Wij adviseren u graag welke optie het beste bij uw vraagstelling past. Neem contact met ons op voor een persoonlijk advies.

BDB Bouw(kosten)data, persoonlijk, compleet en op maat!
+31 (0) 88  426 16 00
info@bdb.nl