Kostenontwikkelingen

Binnen de kostenontwikkelingen maken we expliciet onderscheid tussen structurele kostenontwikkelingen en conjuncturele kostenontwikkelingen.

Structurele kostenontwikkelingen = kostprijs
De structurele kostenontwikkelingen omvatten de prijsontwikkelingen van de productiekosten bij een onveranderde vraag. Met andere woorden, dit is de kostprijsontwikkeling. In onderstaande grafiek zijn de structurele ontwikkelingen weergegeven met een blauwe lijn.

Conjuncturele kostenontwikkelingen = marktprijs
De conjuncturele kostenontwikkelingen omvatten de prijsontwikkelingen die ontstaan door vraag en aanbod op de aanbestedingsmarkt. Dit geeft de marktwerking weer. De conjuncturele ontwikkelingen bewegen zich om de structurele ontwikkeling In onderstaande grafiek zijn de conjuncturele ontwikkelingen weergegeven met een rode lijn.


Deze afbeelding dient slechts als voorbeeld en sluit niet aan op de actuele situatie.

BDB Bouw(kosten)data, persoonlijk, compleet en op maat!
+31 (0) 88  426 16 00
info@bdb.nl