Nieuw basisjaar

Een herijking vindt plaats indien de onderhanden referenties en de daarbij behorende referentiebegrotingen substantieel niet meer voldoen aan de meest recente wet- en regelgeving, de maatschappelijke en/of de bouwtechnologische ontwikkelingen. Onze referentiemodellen worden op dat moment geactualiseerd en zijn daarna wederom representatief voor de vigerende bouwpraktijk. Onze indexcijfers worden op dat moment wederom op 100 gesteld oftewel een nieuw basisjaar is dan van kracht.

De eventuele meerkosten van deze wijzigingen brengen wij separaat voor u in beeld en dienen als gevolg hiervan apart te worden meegenomen bovenop de ‘reguliere’ indexcijfers.

De recentste herijking heeft plaats gevonden in April 2012. De indexcijfers van de oude datareeksen zijn te ‘vertalen’ naar de nieuwe datareeks met behulp van een omrekenformule. In de publicatie ‘Het nieuwe basisjaar 'April 2012' is deze omrekenformule opgenomen.

Wij helpen u graag hierbij. Neem contact met ons op voor een persoonlijk advies.

BDB Bouw(kosten)data, persoonlijk, compleet en op maat!
+31 (0) 88  426 16 00
info@bdb.nl