Referentieobjecten

Voor een groot deel van de vraagstukken kunt u gebruik maken van onze generieke indexcijfers. Deze generieke indexcijfers zijn gebaseerd op referentieobjecten voor de projecttypen nieuwbouw en onderhoud. Sluit uw project grotendeels aan op de gehanteerde uitgangspunten van de gemonitorde referenties dan voldoen deze generieke indexcijfers aan uw vraagstelling.

Op dit moment hebben wij de volgende referenties in ons assortiment:

Wijkt uw project sterk af van onze referentieobjecten, is een projectspecifieke oplossing aan te bevelen. Deze oplossingen worden volledig afgestemd op de uitgangspunten van het project. Hierdoor voldoen deze indexen aan de omvang en de samenstelling van het project en de daarbij behorende specifieke onderdelen (loon, materiaal en materieel) en krijgt u een optimaal beeld van de prijsstijgingen en –dalingen binnen uw project. Uit analyse van een groot aantal van dit soort projecten blijkt, dat het toepassen van generieke indexcijfers voor het verrekenen van loon- en prijswijzigingen gedurende het uitvoeringsproces veelal hoger uitvalt dan het toepassen van project specifieke indexcijfers.

Wij adviseren u graag welke optie het beste bij uw vraagstelling past. Neem contact met ons op voor een persoonlijk advies.

BDB Bouw(kosten)data, persoonlijk, compleet en op maat!
+31 (0) 88  426 16 00
info@bdb.nl