Toepassen indexcijfers in contract

Voor het verrekenen of het afkopen van loon- en prijswijzigingen gedurende het bouwproces is een breed scala van mogelijkheden en oplossingen voorhanden. Elk project kent haar meest optimale vorm. Bij het toepassen van indexcijfers zijn een aantal cruciale aspecten te benoemen. Dit zijn de gestanddoeningstermijn van de aanbieding, de keuze en de tenaamstelling van de indexreeks, de verrekeningswijze, de start- en de einddatum en de te verrekenen componenten. In de publicatie ‘Loon- en prijswijzigingen tijdens het uitvoeringsproces’ vindt u hierover meer. Een deskundig advies hierover is echter een vereiste.

Ditzelfde geldt voor het opnemen van een indexering in uw contract. In de publicatie ‘Stabu Besteksteksten op basis van UAV 2012’ zijn als voorbeeld de standaard stabu-bestekteksten opgenomen.

Wij helpen u graag hierbij. Neem contact met ons op voor een persoonlijk advies.

BDB Bouw(kosten)data, persoonlijk, compleet en op maat!
+31 (0) 88  426 16 00
info@bdb.nl