Indexcijfers

Een veel gestelde vraag is 'Welk indexcijfer heb ik nodig?'. Wij voorzien u graag van de beste en economisch meest voordelige oplossing voor uw financiële bouwvraagstuk. We stellen uw informatiebehoeften centraal en bieden u een op maat gemaakte oplossing. U ontvangt van ons de indexcijfers die aansluiten bij uw project. Met deze oplossing bespaart u wel 5% tot 25%.

Voor een passende oplossing is het belangrijk om een beeld te hebben van onder andere de fase, omvang, duur en samenstelling van uw project. Met deze informatie kunnen we u adviseren welke indexcijfers u nodig heeft.

Op deze pagina vindt u algemene informatie over onze indexcijfers. Wilt u weten welke indexcijfers u nodig heeft voor uw project? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Loon- en prijswijzigingen
De indexcijfers van BDB geven inzicht in de kostenontwikkelingen van de lonen, materialen en materieel. Hierbij maken wij onderscheid tussen structurele en conjuncturele ontwikkelingen. De structurele kostenontwikkelingen omvatten de prijsontwikkelingen van de productiekosten bij een onveranderde vraag. Met andere woorden, dit is de kostprijsontwikkeling. De conjuncturele kostenontwikkelingen omvatten de prijsontwikkelingen die ontstaan door vraag en aanbod op de aanbestedingsmarkt. Dit geeft de marktwerking weer. De conjuncturele ontwikkelingen bewegen zich rondom de structurele ontwikkelingen.

De beste en economisch meest voordelige oplossing voor uw financiële bouwvraagstuk vraagt om een volledig dekkende en breed opgezette database. Uit onze informatiebron kunnen wij u iedere op maat gemaakte oplossing bieden. Wij beschikken over bouw(kosten)data voor:

  • Alle sectoren   -   woning-, utiliteits-, gww-bouw en installaties
  • Alle markten   -   overheid, onderwijs, gezondheidszorg etcetera
  • Alle projecttypen   -   nieuwbouw, renovatie, herstel en verbouw en onderhoud
  • Alle fasen   -   plan, realisatie, exploitatie en herdefinitie
  • Alle projecten   -   generiek of project-specifiek
  • Alle abstractieniveau’s   -   van object tot specifiek loon of materiaal
  • Alle momenten   -   verleden (vanaf 1914), heden en toekomst
  • Alle datasoorten   -   absoluut en relatief

Bouwbesluitwijzigingen ed
De wijzigingen ten gevolge van wet- en regelgeving, maatschappelijke of sector gerelateerde ontwikkelingen kunnen kostenverhogend en/of kostenverlagend werken. Deze kostenontwikkelingen brengen wij apart voor u in beeld en dienen als gevolg hiervan apart te worden meegenomen bovenop de ‘reguliere’ indexcijfers.

De recentste publicatie hieromtrent heeft plaats gevonden in januari 2015. In de publicatie ‘Aanscherping EPC- en isolatie-eisen’ zijn de financiële consequenties hiervan opgenomen. Daarnaast zijn hierin eveneens de consequenties van de diverse wijzigingen sinds de invoering van Bouwbesluit 2003 weergegeven.

BDB Risico Indicatie Model
Uit onze klantcontracten blijkt een sterke behoefte aan gedetailleerde inzichten in (toekomstige) loon- en prijswijzigingen ter ondersteuning van het inkoop-, aanbestedings- en onderhandelingsproces. Naar aanleiding hiervan hebben wij het BDB Risico Indicatie Model ontwikkeld, om in deze informatiebehoefte te voorzien. Met het BDB Risico Indicatie Model krijgt u inzicht in de loon- en prijswijzigingen op werksoortniveau ter ondersteuning van uw inkoopproces en/of ter inschatting van de financiële projectrisico’s. Het model is kosteloos op te vragen en is standaard voorzien van indexcijfers van enkele peilmomenten. Wij verzorgen graag een toelichting en demonstratie van het model. Neem contact met ons op voor meer informatie.

BDB Bouw(kosten)data, persoonlijk, compleet en op maat!
+31 (0) 88  426 16 00
info@bdb.nl