BDB Producten

BDB biedt indexcijfers en data in verschillende vormen aan. Hier geven we u een overzicht. We adviseren u graag welke optie het beste bij uw vraagstelling past, ook als maatwerk de beste oplossing is. Neem contact met ons op voor persoonlijk advies.

BDB Indexcijfers

Voor de indexcijfers kunt u kiezen voor eenmalige afname of doorlopende afname via een abonnement. De beste oplossing voor u is afhankelijk van uw informatiebehoefte en uw toepassing. 

Wanneer u kiest voor een eenmalige afname ontvangt u eenmalig de benodigde indexcijfers. Deze optie is meestal gebruikelijk bij één vraagstelling per jaar. Een doorlopende afname is al snel voordeliger. 

Met een doorlopende afname ontvangt u gedurende één jaar elke maand of kwartaal (afhankelijk van het type indexcijfers) de geactualiseerde cijfers. Wanneer u gedurende het jaar vaker gebruik wilt maken van de BDB indexcijfers, is deze vorm een zeer aantrekkelijke oplossing. 

De BDB Indexcijfers geven inzicht in de kostenontwikkelingen van de lonen, materialen en materieel. Hierbij maken we onderscheid tussen de kostprijsontwikkeling zonder marktwerking (structurele cijfers) en de marktwerking (conjuncturele cijfers). De conjuncturele ontwikkelingen bewegen zich rondom de structurele ontwikkelingen.

  • BDB Maandcijfers: structurele indexcijfers voor de historische kostprijsontwikkeling 
  • BDB Prognosecijfers: structurele indexcijfers voor de verwachte toekomstige kostprijsontwikkeling
  • BDB Marktindicator: conjuncturele indexcijfers voor de historische marktwerking
  • BDB Trends: conjuncturele indexcijfers voor de verwachte toekomstige marktwerking
  • BDB Gedetailleerde Indexen Brons: Productgroepen, elementclusters en STABU-hoofdstukken. Verleden tot en met heden vanaf januari 2021
  • BDB Gedetailleerde Indexen Zilver: Productgroepen, elementclusters en STABU-hoofdstukken. Verleden, heden en 2 jaar prognose vanaf januari 2021
  • BDB Gedetailleerde Indexen Goud: Productgroepen, elementclusters en STABU-hoofdstukken. Verleden, heden en 2 jaar prognose vanaf januari 2021. Inclusief RIM-modellen

De historische cijfers worden beschikbaar gesteld vanaf januari 2003 (BDB Maandcijfers) en Q1 2003 (BDB Marktindicator). 

Voor de doorlopende afname van BDB Indexcijfers kunt u een abonnement afsluiten. Wij bieden zeven soorten abonnementen: 

Tarieven 2024

Pakket 1 omvat de structurele kostenontwikkeling van verleden tot en met heden  €699
Pakket 2 omvat de structurele kostenontwikkeling van verleden, heden en toekomst (12 maanden vooruit) €1.163
Pakket 3 omvat de structurele en conjuncturele kostenontwikkeling tot en met heden €1.230
Pakket 4 omvat zowel de structurele als conjuncturele kostenontwikkeling van verleden, heden en toekomst. U ontvangt een prognose van 1 jaar voor de structurele kostenontwikkeling en een prognose van 2 jaar voor de conjuncturele kostenontwikkeling.  €2.296
Pakket 5 Productgroepen, elementclusters en STABU-hoofdstukken. Verleden tot en met heden vanaf januari 2021 €4.219
Pakket 6 Productgroepen, elementclusters en STABU-hoofdstukken. Verleden, heden en 2 jaar prognose vanaf januari 2021 €7.011
Pakket 7 Productgroepen, elementclusters en STABU-hoofdstukken. Verleden, heden en 2 jaar prognose vanaf januari 2021. Inclusief RIM-modellen €8.968

 

De weergegeven tarieven betreffen de prijzen voor een jaarabonnement voor 2024 exclusief btw. Pakket 1 tot en met pakket 4 zijn inclusief toegang tot BDB Vormfactoren en Kostenkengetallen.

BDB Vormfactoren en Kostenkengetallen

Door BDB wordt projectinformatie verzameld en geanonimiseerd beschikbaar gesteld als vormfactoren en kostenkengetallen. Met toegang via het BDB Informatiesysteem kunt u op verschillende niveaus de vormfactoren en kostenkengetallen raadplegen. De historische projectdata wordt maandelijks automatisch geïndexeerd naar het huidige prijspeil. 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het gebruiken van een bedrijfsspecifiek deel, waarmee een eigen projectendatabase kan worden opgebouwd. U kunt uw eigen projecten door BDB laten analyseren en laten opnemen in de database. Vervolgens kunt u benchmarken op de belangrijkste vormfactoren en kostenkengetallen. Ook deze kostenkengetallen worden maandelijks automatisch geïndexeerd naar het huidige prijspeil. Als vanzelfsprekend zijn deze projectanalyses vertrouwelijk en alleen zichtbaar en toegankelijk binnen uw eigen account. De gegevens worden wel geanonimiseerd gebruikt voor het opstellen van niet-projectspecifieke vormfactoren en kostenkengetallen. 

BDB Gedetailleerde Indexen

Door middel van onze Gedetailleerde Indexen krijgt u inzicht in de kostenontwikkelingen op gedetailleerd niveau ter ondersteuning van verrekeningen, inkopen en onderhandelingen. Dat biedt inzicht in de voorgedane en verwachte loon- en prijswijzigingen van de projecten. Dit geschiedt op elk gewenst niveau: elementen, activiteiten of productgroepen. Hiermee spelen de opdrachtgevende en uitvoerende partijen optimaal in op de aard, de omvang, de vorm, de bouwmethodiek, de materialisaties en de planning van het project.

De informatie is direct toepasbaar met ons toegankelijke en gebruiksvriendelijke model. Dit model biedt ook de mogelijkheid strategische analyses te genereren voor budgettering, aanbesteding, inkoop, facturatie, financiering en projectmonitoring. Erg handig, zeker in tijden van onzekerheid. Partijen willen graag samenwerken, maar de prijsontwikkelingen zetten die samenwerking op scherp. De Gedetailleerde Indexen bieden beide partijen duidelijkheid en transparantie.

Om een concreet beeld te krijgen van de mogelijkheden van het abonnement op de Gedetailleerde Indexen kunt u hieronder op de link klikken voor een demo video:

BDB Risico Indicatie Model

Met het BDB Risico Indicatie Model krijgt u inzicht in de loon- en prijswijzigingen op werksoortniveau ter ondersteuning van uw inkoopproces en/of ter inschatting van de financiële projectrisico’s. 

Om een concreet beeld te krijgen van de mogelijkheden van het RIM Model kunt u hieronder op de link klikken voor een demo video:

BDB Maatwerkoplossingen

Naast onze generieke producten bieden wij ook de mogelijkheid om de producten voor u op maat te maken.  U kunt hiervoor denken aan een projectspecifieke indexering of het beheren en actualiseren van uw kengetallen, bibliotheek of prijzenboek.

Neem contact met ons op voor een oplossing voor uw vraag. 


BDB Parametrische Elementen

De Parametrische elementen zijn absolute getallen waarmee u de prijs van een element (zoals vloer, dak of kozijn) kunt vaststellen. Deze parametrische kostenelementen bieden in het algemeen uzelf, opdrachtgevers, aannemers, adviseurs en architecten een interactieve en parametrische kostenbibliotheek, met actuele kostengegevens en duurzaamheidsindicatoren. Hiermee beschikt u voortdurend over actuele en gevalideerde kostenkentallen en de daarbij behorende onderbouwing.

Het stelt u in staat snel en betrouwbaar te ramen, te begroten en te toetsen: persoonlijk, compleet en op maat. Het biedt inzicht in duurzaamheid: stikstof en embodied CO2. Hiermee maakt u de integrale afweging: is dit het element dat ik toe wil passen in het project om het haalbaar te maken of moet ik toch een ander element kiezen dat beter scoort op de duurzaamheidsindicatoren? Dit inzicht heeft heel veel toegevoegde waarde voor u.

 

BDB Bouw(kosten)data, persoonlijk, compleet en op maat!
+31 (0) 88  426 16 00
info@bdb.nl

Cookie settings